Junta Directiva

La Junta Directiva de l’APIMA de l’IES Madina Mayurqa ha quedat constituïda, per al curs 2016 -17 per les següents persones:

  • President: Emilio Tobar Caballero
  • Vicepresident: Miquel Roca Adrover
  • Secretària:  Maria Eugènia Estelrich Soler
  • Tresorera: Francisca Sagreras Picornell
  • Vocals: Catalina Calvo Martínez, Jordi Llabres, Fany Obrador Sancho, Ana Mª Plaza Mateos, Joan Reynés Grau, Marta Sampere Rotger, Joan Sart Martorell , Antònia Isabel Vallverdú Amengual, Mª Del Mar Pascual León, Miquel Bestard Amengual

La Junta directiva es reuneix el darrer dilluns de cada mes a les 21.00 hores a la biblioteca de l’institut. Us convidam a participar.

Ens podeu enviar els vostres suggeriments, comentaris o preguntes des de la pàgina de contacte

Si hi ha algú que no és soci i ho volgués ser, encara hi és a temps. Posau-vos en contacte amb nosaltres. Vos esperam!

Llegeix els estatuts